PRESERVAR UN VALOR DE LA MARCA ANDORRA I INVOLUCRAR EL PAÍS EN LA TRANSFORMACIÓ

Publicat el 23/11/2020 al Diari d’Andorra


Conscient de la necessitat, Andorra ha llançat un programa de transformació digital ―PdTDA― que està en la línia de crear un entorn que afavoreixi el creixement del nivell digital de les empreses locals com  mai abans en el passat.

La inevitable revolució d’alguns sectors resultarà particularment atractiva per la diversificació econòmica del país. Un exemple és el de salut, que previsiblement ho farà de la mà del «Big Data», el tele-diagnòstic, el monitoratge mitjançant sensors en roba i rellotges, la recerca amb dades de milions de pacients, la personalització de fàrmacs i tractaments, la història clínica compartida, i la co-creació públic-privada de serveis que només Andorra, per la seva dimensió, està en condicions d’oferir. Tot això ha de servir per a transformar el turisme de salut.

Aquestes i moltes altres oportunitats d’innovació no s’han de frenar, ni han de provocar recel o desconfiança, per una idea de privacitat mal entesa o unes mesures de protecció de dades excessives o insuficients tots dos extrems són dolents―. El bon o mal acolliment de cada iniciativa de transformació que engeguem, dependrà tant de la competitivitat que generi com de la seva transparència i el respecte que evidenciï per la privacitat i la protecció de les dades de ciutadans i turistes.

Els quatre principals eixos de la transformació digital són les DADES (com a matèria primera), els PROCESSOS i la TECNOLOGIA (eines per a transformar en valor la matèria primera), sense cap dubte, les PERSONES (que d’un costat produïm valor afegit i de l’altre el consumim), i finalment la CULTURA (que continuant el símil, vindria a ser el màrqueting del país). Les tres primeres probablement acaben estant a l’abast de tots, pel que potser seran els eixos de les persones i de la cultura els que acabin diferenciant-nos d’altres països, i puguin convertir-nos en el “Destí Smart” que fidelitzi digitalment les noves generacions de ciutadans i turistes.

Cal ressaltar, doncs, la importància de dissenyar la Transformació Digital d’Andorra de manera que penetri al teixit empresarial del país, i preservi la cultura de privacitat que caracteritza la Marca Andorra, per tal que també ens distingeixi en el món digital on cada vegada desenvolupem una part més rellevant de la nostra vida.