POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Fonamentalment, l’objectiu d’aquesta política de privacitat és informar-li dels tractaments de les seves dades personals, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades Personals aplicable al Principat d’Andorra. Concretament:

 • la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (la LQPD) i els seus reglaments d’execució, i
 • el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (l’RGPD),

Així mateix, i en compliment de l’establert a la LQPD en relació als fitxers, Win2Win l’informa que qualsevol dada personal que vostè ens faciliti passarà a formar part dels nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra (APDA).

Qui som?

L’únic responsable dels tractaments que aquí es descriuen és:

 • Win2Win S.L.U
 • Adreça: Av. Santa Coloma 7, 5è 1a, Andorra la Vella, Principat d’Andorra
 • NRT: L-713722-G
 • Email: suport@win2win.ad

Addicionalment, si vostè està a la Unió Europea, pot acudir en tot moment al nostre representant a la UE per qualsevol qüestió relativa als tractaments descrits en aquesta política de privacitat. El trobarà a:

En qualsevol cas, i amb independència de la seva ubicació, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (correu electrònic dpd@win2win.ad) per a qualsevol dubte que tingui en relacionat amb aquesta política de privacitat i la forma en que protegim les seves dades personals.

Com l’afecta aquesta Política de Privacitat?

Quines dades personals tracta Win2Win?

Les úniques dades personals que tractem són les que vostè ens facilita en

 • donar-nos les seves dades de contacte,
 • emplenar els formularis d’aquesta web,
 • omplir i signar els contractes de serveis o de col·laboració,
 • enviar-nos un correu electrònic a alguna de les adreces electròniques que figuren en aquesta política de privacitat (per exemple, per exercir algú dels seus drets),
 • o enviar-nos el seu CV.

Win2Win no utilitza cookies i no recull altres dades que les que vostè mateix ens proporciona.

Per a què necessita Win2Win les seves dades personals?

Primerament,

 • Respecte a les dades que ens proporciona en omplir els formularis del nostre lloc web, la seva finalitat és atendre les seves peticions de contacte, serveis, informació, dubtes, suggeriments, sol·licituds de dret o reclamacions que ens pugui fer arribar, basant-nos en l’interès legítim, obligació legal, execució de contracte i/o consentiment, segons sigui procedent en cada cas.

Addicionalment,

 • Respecte a les dades que vostè ens facilita com a contacte professional, sigui mitjançant una targeta de negocis, un correu electrònic professional, o en omplir un contracte o una sol·licitud de serveis (en el seu nom, o en representació d’una entitat), tractarem les seves dades personals exclusivament per a localitzar-lo dins de la seva empresa o per al que requereixi la gestió de la seva sol·licitud, ja sigui sobre la base de l’execució d’un contracte, el nostre interès legítim, una obligació legal, o el seu consentiment, segons el cas.

Finalment,

 • Win2Win pot enviar-li una enquesta de satisfacció per a la millora del servei que li doni, basada en el nostre interès legítim, i
 • només si ens autoritza en subscriure el nostre butlletí informatiu, li enviarem les comunicacions comercials i publicitàries que siguin del seu interès per via electrònica, com a promocions i altra informació dels nostres serveis i/o projectes i els dels nostres col·laboradors en l’àmbit de la privacitat i la protecció de les dades de les persones físiques. Aquest tractament es basa en el seu consentiment.

En cas d’existir una Política de Privacitat específica a la pàgina de descripció d’algun servei, resultarà d’aplicació el que es disposi en aquesta.

Quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades es conservaran durant el temps que es requereixi per a complir amb la finalitat per a la qual ens les va proporcionar i, posteriorment, durant el temps en el qual puguin sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament d’aquests.

A qui es comuniquen les seves dades?

Les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • Als nostres col·laboradors, en el moment en el qual es requereixi la seva participació per donar-li un servei.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la seva reclamació o queixa (quan sigui el cas).
 • A les persones, entitats o autoritats que poguessin requerir-ho per imperatiu legal.

Com protegim les seves dades?

Win2Win li garanteix que els abans esmentats tractaments de les seves dades personals estan sotmesos al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat, incloent-hi la transferència xifrada entre el seu dispositiu i la Plataforma.

Quin drets té sobre les seves dades, i com exercitar-los?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, d’un tractament de les seves dades personals. Així mateix, la Llei Qualificada de Protecció de Dades del Principat d’Andorra i el Reglament General de Protecció de Dades, estipulen com a drets de l’interessat els següents:

 • Accedir a les seves dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades quan la base del seu tractament hagi estat el consentiment o el contracte.

Vostè podrà exercir aquests drets així com retirar el seu consentiment, contactant-nos a través del nostre Delegat de Protecció de Dades,  dpd@win2win.ad, o a través del nostre representant a la Unió Europea, w2w@compliancegapmitigation.com.

Així mateix, té dret a presentar reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), o si es troba a la Unió Europea pot fer-ho a través d’alguna de les autoritats de supervisió i control en matèria de protecció existents en el territori de la Unió.

Canvis en la Política de Privacitat

Aquesta política està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les quals els comunicarem en cada cas.

Darrera actualització de la política de privacitat: 13 d’abril del 2020.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials