POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’objectiu d’aquesta política de privacitat és informar-li dels tractaments de les seves dades personals, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades Personals aplicable al Principat d’Andorra. Concretament:

 • la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (la LQPD) i els seus reglaments d’execució, i

Així mateix, i en compliment de l’establert a la LQPD en relació als fitxers, Win2Win l’informa que qualsevol dada personal que vostè ens faciliti passarà a formar part dels nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra (APDA).

L’únic responsable dels tractaments que aquí es descriuen és:

 • Win2Win S.L.U
 • Adreça: Av. Santa Coloma 7, 5è 1a, Andorra la Vella, Principat d'Andorra
 • NRT: L-713722-G
 • Email: suport@win2win.ad

Addicionalment, si vostè està a la Unió Europea, pot acudir en tot moment al nostre representant a la UE per qualsevol qüestió relativa als tractaments descrits en aquesta política de privacitat. El trobarà a:

En qualsevol cas, i amb independència de la seva ubicació, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (correu electrònic dpd@win2win.ad) per a qualsevol dubte que tingui en relacionat amb aquesta política de privacitat i la forma en que protegim les seves dades personals.

Les úniques dades personals que tractem són les que vostè ens facilita en

 • donar-nos les seves dades de contacte,
 • emplenar els formularis d'aquesta web,
 • omplir i signar els contractes de serveis o de col·laboració,
 • enviar-nos un correu electrònic a alguna de les adreces electròniques que figuren en aquesta política de privacitat (per exemple, per exercir algú dels seus drets),
 • o enviar-nos el seu CV.

Win2Win no utilitza cookies i no recull altres dades que les que vostè mateix ens proporciona.

 
 • Respecte a les dades que ens proporciona en omplir els formularis del nostre lloc web, la seva finalitat és atendre les seves peticions de contacte, serveis, informació, dubtes, suggeriments, sol·licituds de dret o reclamacions que ens pugui fer arribar, basant-nos en l'interès legítim, obligació legal, execució de contracte i/o consentiment, segons sigui procedent en cada cas.
   
 • Respecte a les dades que vostè ens facilita com a contacte professional, sigui mitjançant una targeta de negocis, un correu electrònic professional, o en omplir un contracte o una sol·licitud de serveis (en el seu nom, o en representació d'una entitat), tractarem les seves dades personals exclusivament per a localitzar-lo dins de la seva empresa o per al que requereixi la gestió de la seva sol·licitud, ja sigui sobre la base de l'execució d'un contracte, el nostre interès legítim, una obligació legal, o el seu consentiment, segons el cas.
 • Respecte als CVs que ens faci arribar, tractarem les dades que ens proporcioni amb dues finalitats:
  1. Per incloure’l en el nostre procés de selecció, el que fem sobre la base del seu consentiment, i
  2. Per mantenir-lo informat de les futures vacants per a un lloc de treball en la nostra organització, per al qual considerem que el seu CV pot resultar adequat, el que fem sobre la base del nostre propi interès legítim

Si les seves dades són rellevants per als llocs de treball de Win2Win, es conservaran durant un màxim de 5 anys o fins que vostè exerceixi el seu dret de supressió o retiri el seu consentiment (el que pot fer en qualsevol moment sense conseqüència alguna). Si, pel contrari, no considerem que puguin adequar-se als processos de selecció de Win2Win, destruirem el seu CV tal com demana el principi de minimització de dades personals.

 

Finalment l'informem que:

 
 • Win2Win pot enviar-li una enquesta de satisfacció per a la millora del servei que li doni, basada en el nostre interès legítim, i
 • Només si ens autoritza en subscriure el nostre butlletí informatiu, li enviarem les comunicacions comercials i publicitàries que siguin del seu interès per via electrònica, com a promocions i altra informació dels nostres serveis i/o projectes i els dels nostres col·laboradors en l'àmbit de la privacitat i la protecció de les dades de les persones físiques. Aquest tractament es basa en el seu consentiment.
   

En cas d'existir una Política de Privacitat específica a la pàgina de descripció d'algun servei, resultarà d'aplicació el que es disposi en aquesta.

Les seves dades es conservaran durant el temps que es requereixi per a complir amb la finalitat per a la qual ens les va proporcionar i, posteriorment, durant el temps en el qual puguin sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament d'aquests.

En el cas concret dels CVs, les dades que ens proporcioni i siguin rellevants per al lloc de treball es conservaran durant un màxim de 5 anys o fins que vostè exerceixi el seu dret de supressió o retiri el seu consentiment (el que pot fer en qualsevol moment sense conseqüència alguna). No cedirem les seves dades a tercers, i els nostres proveïdors de serveis no les emmagatzemen o processen fora d’Andorra i els països que la normativa andorrana considera equivalents a Andorra en matèria de protecció de dades. Les dades que considerem que no són rellevants per al lloc de treball seran destruïdes en el moment de la seva recepció, sense registrar-les i sense que sigui possible recuperar-les (si ús plau, no inclogui dades del seu estat Covid). Igualment, transcorregut el termini de conservació, el seu CV i els documents rellevants que ens hagi proporcionat juntament amb aquest seran destruïts de forma segura.
 • Als nostres col·laboradors, en el moment en el qual es requereixi la seva participació per donar-li un servei.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la seva reclamació o queixa (quan sigui el cas).
 • A les persones, entitats o autoritats que poguessin requerir-ho per imperatiu legal.

Win2Win li garanteix que els abans esmentats tractaments de les seves dades personals estan sotmesos al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat, incloent-hi la transferència xifrada entre el seu dispositiu i la Plataforma.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, d’una activitat de tractament de les seves dades personals que Win2Win desenvolupa en qualitat de responsable. Així mateix, de conformitat amb la LQPD, vostè té dret a:

Vostè podrà exercir aquests drets així com retirar el seu consentiment, contactant amb nosaltres a través dels mitjans de contacte subministrats a l’apartat "Qui som?". En qualsevol dels casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li demanarem que, si us plau, ens faci arribar una còpia d’un document d’identitat vàlid juntament amb la seva sol·licitud per tal que Win2Win es pugui assegurar que n'hi ha hagut una suplantació de la seva identitat i realment li està donant resposta a vostè.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets i, si així ho considera oportú, interposar una reclamació, dirigint-se a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades del Principat d’Andorra (l’APDA)

Tots aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas Win2Win podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del seu representant legal.
 • Si no donem curs a la seva sol·licitud, l'informarem, a tot tardar abans que finalitzi el termini per l’atenció de la seva sol·licitud, de les raons per les quals no podem actuar i de la possibilitat de reclamar davant l’APDA.

A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels drets:

Aquesta política està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les quals els comunicarem en cada cas.

Darrera actualització de la política de privacitat: 13 d’abril del 2020.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials