Gestió Professional

Gestió de projectes d’implantació de salvaguardes

 

Tant l’informe de l’auditoria de protecció de dades com l’AIPD recomanaran a la seva organització la implantació de mesures tècniques i organitzatives per a reduir el risc al qual els tractaments de dades personals exposen als seus propietaris.

Win2Win l’ofereix portar la gestió dels projectes d’implantació de les dites mesures. Comptem amb personal acreditat i ampla experiència en la gestió equilibrada i professional.

 

Canvi d’esquema mental: Cap a la Privacitat i la Protecció de les Dades Personals

 

L’RGPD requereix a les organitzacions que es responsabilitzin pro-activament de vetllar per la protecció de les dades personals amb les quals treballen. Per fer-lo possible, i per pre-constituir proves del compromís de la seva organització amb aquest mandat, Win2Win li proposa engegar un Programa de Privacitat i Protecció de Dades Personals (PPDP) que tingui com a objectiu crear i consolidar aquesta cultural de PPDP que tant les diverses normatives com les mateixes persones que formen el grup d’interès de la seva organització (clients, empleats, proveïdors, col·laboradors, i la mateixa opinió pública) esperen d’ella.

Per assegurar l’agilitat i pragmatisme del Programa PPDP, proposem utilitzar un enfocament de Cicle de Vida iteratiu semblant al que descriu la roda d’implementació COBIT5 (a la figura superior) la qual, al seu torn, està basada en el cicle de millora continua, o Cicle Deming, de planejar-fer-verificar-actuar. A win2win, cadascú dels subprogrames en què es descompon el programa es gestiona d’acord amb la metodologia de gestió de projectes anomenada PMBOK, del Project Management Institute.

Win2win l’ofereix portar la gestió del Programa PPDP i, en qualsevol cas, si vostè decideix contractar els serveis de DPD Extern, encara que desitgi portar amb recursos propis o de tercers aquest programa, ens agradaria molt poder participar en les dues primeres fases sense cost algú per vostè amb l’objectiu d’assegurar (encara més) que el Programa s’estableix correctament.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials