Auditoria de PPDP

L’auditoria de Privacitat i Protecció de Dades Personals (PPDP) li proporciona una avaluació del seu nivell de compliment normatiu. L’objectiu d’aquesta avaluació es informar el Director General i qui ell estimi oportú de l’estat de tots els aspectes jurídics i tècnics d’obligat compliment que afecten la seva organització respecte a la privacitat i la protecció de dades personals.

Recomanen fer aquestes avaluacions d’estat anualment o cada dos anys, segon el que resulti de l’avaluació inicial i del dinamisme de la seva organització.

L’avaluació inicial indicarà al Delegat de Protecció de Dades (DPD) quines són les correccions i millores que cal fer, en cas de no conformitat, per tal que el dit nivell de compliment sigui

    1. acord al nivell que vostè vol que acabi tenint la seva organització, i
    2. acord al nivell que li pugui requerir el seu Representant a la UE per no haver d’assumir massa risc de sanció.

L’avaluació inicial de nivell de compliment comença amb la revisió (o l’elaboració, si s’escau) del Registre d’Activitats de Tractament de la seva organització (RAT), que juntament amb la figura del DPD i les Avaluacions d’Impacte respecte a la Protecció de Dades (AIPDs) contribueix a demostrar la diligència de la seva organització davant l’APDA i les Agencies de Control de la Protecció de Dades que hi ha als estats de la Unió Europea.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials