Article 7. Condicions per al consentiment

 1. Si el tractament es basa en el consentiment de la persona interessada, el responsable ha de poder demostrar que aquesta hi ha consentit.
 2. Si el consentiment de la persona interessada es fa en el context d’una declaració escrita que també es refereix a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment s’ha de presentar de manera que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible, de fàcil
  accés, i utilitzant un llenguatge clar i senzill. No és vinculant cap part de la declaració que infringeixi aquesta Llei.
 3. Quan es pretengui fonamentar el tractament de les dades per a una pluralitat de finalitats en el consentiment de la persona interessada, s’ha de fer constar de manera específica o inequívoca que aquest consentiment s’atorga per a totes les finalitats. Es presumeix que el
  consentiment no s’ha donat lliurement quan no es permet autoritzar per separat les diferents operacions de tractament de dades personals.
 4. La persona interessada té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada. Abans que doni el consentiment, se n’ha d’informar la persona interessada.
  Ha de ser tan fàcil donar el consentiment com retirar-lo.
 5. En avaluar si el consentiment s’ha donat lliurement, cal tenir en compte si l’execució d’un contracte, inclosa la prestació d’un servei, està supeditada al consentiment del tractament
  de dades personals que no siguin necessàries per a executar aquest contracte. No es pot supeditar l’execució del contracte al fet que l’afectat consenti el tractament de les dades personals per a finalitats que no tinguin relació amb el manteniment, el desenvolupament o el control de la relació contractual.
 6. Quan el consentiment és necessari per a tractar les dades personals, la persona interessada ha de poder expressar la seva voluntat de forma lliure, clara i després d’haver estat degudament informada.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials