Article 69. Tramitació del procediment sancionador en cas de procés penal

  1. Si en el decurs de la tramitació d’un procediment sancionador a l’empara d’aquesta Llei es manifesten indicis de conductes que poden constituir una infracció penal, el cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades ho ha de fer saber a l’òrgan jurisdiccional competent. D’altra banda, la persona competent per incoar el procediment o, si escau, l’instructor ha de suspendre, tot seguit, la tramitació de l’expedient esmentat, la qual cosa interromp el còmput dels terminis de prescripció i caducitat, d’acord amb el que estableix l’article següent.
  2. La declaració de fets provats que pugui fer el tribunal penal és vinculant per al cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades en tant que òrgan competent per dictar la resolució sancionadora.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials