Article 67. Potestats correctives de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa, acumulativament, de les potestats correctives indicades a continuació:
a) Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb una advertència, si les operacions de tractament previstes infringeixen aquesta Llei.
b) Sancionar qualsevol responsable o encarregat del tractament amb una amonestació, si les operacions de tractament han infringit aquesta Llei.
c) Ordenar al responsable o a l’encarregat del tractament que atengui les sol·licituds d’exercici dels drets de l’interessat, en virtut del que disposa aquesta Llei.
d) Ordenar al responsable o a l’encarregat del tractament que les operacions de tractament s’ajustin a les disposicions d’aquesta Llei, d’una determinada manera i dins d’un termini especificat, si escau.
e) Ordenar al responsable del tractament que comuniqui a la persona interessada les violacions de la seguretat de les dades personals.
f) Imposar una limitació temporal o definitiva del tractament, inclosa la seva prohibició.
g) Ordenar la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació de tractament, de conformitat amb els articles 19, 20 i 22 i la notificació d’aquestes mesures als destinataris als quals s’han comunicat les dades personals.
h) Ordenar la suspensió dels fluxos de dades cap a un destinatari situat en un tercer país o cap a una organització internacional.
i) Imposar una multa administrativa de conformitat amb l’article següent a més de les mesures correctives, segons les circumstàncies de cada cas.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials