Article 62. Potestats d’investigació de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de les potestats d’investigació indicades a continuació:
a) Ordenar al responsable i a l’encarregat del tractament de dades personals, i, si escau, al representant del responsable o de l’encarregat del tractament, que facilitin qualsevol informació necessària per a complir les seves funcions.
b) Dur a terme investigacions en forma d’auditories de protecció de dades; si escau comptant amb experts nomenats ad hoc de manera motivada per l’APDA.
c) Notificar al responsable o a l’encarregat del tractament les presumptes infraccions a aquesta Llei.
d) Obtenir del responsable o de l’encarregat del tractament l’accés a totes les dades personals i a tota la informació necessària per a exercir les seves funcions.
e) Obtenir l’accés a tots els locals del responsable i de l’encarregat del tractament, inclosos qualssevol equips i mitjans de tractament de dades.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials