Article 56. El cap de l’Agència

 1. El cap de l’Agència dirigeix l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i n’exerceix la representació legal. Acompleix les seves funcions amb plena independència, neutralitat i objectivitat, sense subjecció a cap mandat imperatiu ni instrucció.
 2. El cap de l’Agència és nomenat pel Consell General, amb la majoria de vots establerta per aquesta Llei; té la consideració d’autoritat pública en el desenvolupament de la seva activitat, i està obligat a mantenir el secret sobre la informació que conegui en l’exercici de les seves funcions, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
 3. El cap de l’Agència és nomenat per un període renovable de quatre anys.
 4. Correspon específicament al cap de l’Agència:
  a) Adjudicar i formalitzar els contractes que requereix la gestió de l’Agència i vigilar-ne el compliment i l’execució.
  b) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments, dins els límits dels crèdits del pressupost de despeses de l’Agència.
  c) Exercir el control econòmic i financer de l’Agència.
  d) Elaborar el projecte de pressupost de l’Agència.
  e) Aprovar la memòria anual de l’Agència.
  f) I allò que se li pugui encomanar relacionat amb la gestió i protecció de dades personals.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials