Article 49. Competències de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

  1. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades té dins del seu àmbit d’actuació competències de vigilància del compliment d’aquesta Llei, de proposta de millores en la normativa de protecció de dades personals, de redacció eventual d’informes facultatius i consultius previs als tractaments, d’informació, de consulta, de registre, de control, d’inspecció, d’investigació, de decisió, de resolució i de sanció, i també de cooperació amb altres autoritats de control, de conformitat amb les obligacions que en relació amb aquest darrer aspecte estableixen els convenis internacionals subscrits pel Principat d’Andorra.
  2. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades no és competent per controlar les operacions de tractament efectuades pels tribunals en l’exercici de la seva funció judicial.
  3. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades pot proposar les millores que consideri convenients en la normativa de protecció de dades personals; i elabora una memòria anual relativa a la seva activitat i als resultats que se’n deriven. La memòria anual és pública.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials