Article 48. Àmbit d’actuació

  1. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals i sobre qualsevol ús posterior d’aquestes dades, que es duguin a terme al Principat d’Andorra per part dels òrgans que constitueixen l’Administració pública, inclosos els organismes autònoms o entitats parapúbliques; i les persones i les entitats privades que, d’acord amb el que estableix aquesta Llei, són responsables del tractament i tenen el seu domicili al Principat d’Andorra o s’han constituït d’acord amb les lleis del Principat d’Andorra.
  2. Pel que fa als encarregats del tractament que tenen el seu domicili al Principat d’Andorra o s’han constituït d’acord amb les lleis del Principat d’Andorra, i amb independència del domicili o la nacionalitat dels
    responsables del tractament pels quals presten els seus serveis, l’Agència és competent per verificar el compliment d’aquesta Llei.
  3. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades exerceix així mateix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades que porten a terme els responsables del tractament que no estan domiciliats al Principat d’Andorra o no s’han constituït d’acord amb les lleis del Principat d’Andorra però que utilitzen mitjans de tractament de dades personals ubicats a Andorra.
  4. També és competència de l’Agència la col·laboració amb altres autoritats i entitats de control en matèria de dades personals d’altres països.
  5. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades prendrà mesures per a crear mecanismes de cooperació internacional que facilitin l’aplicació eficaç de la legislació relativa a la protecció de dades personals, a prestar-se mútuament assistència en l’aplicació de la legislació relativa a la protecció de dades personals i promoure l’intercanvi i la documentació legislativa i les pràctiques en matèria de protecció de dades.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials