Article 46. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), va ser creada l’any 2003 com organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent de les Administracions públiques i amb plena capacitat d’obrar. És una institució de dret públic que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic públic.
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades es configura com una autoritat independent que actua amb objectivitat i plena independència de les administracions públiques andorranes en l’exercici de les seves funcions.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials