Article 39. Posició del delegat de protecció de dades

  1. El responsable i l’encarregat del tractament han de garantir que el delegat de protecció de dades participa de manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.
  2. El responsable i l’encarregat del tractament han de donar suport al delegat de protecció de dades, en l’acompliment de les funcions esmentades a l’apartat 7 de l’article 38. Han de facilitar els recursos necessaris per complir aquestes tasques i per accedir a les dades
    personals i a les operacions de tractament, així com per mantenir el seu coneixement expert.
  3. El responsable i l’encarregat del tractament han de garantir que el delegat de protecció de dades no rebi instruccions sobre l’exercici d’aquestes tasques. El responsable o l’encarregat no el pot destituir ni sancionar per exercir les seves funcions. El delegat de protecció de dades ha de rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l’encarregat.
  4. Les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades en relació amb totes les qüestions relacionades amb el tractament de les seves dades personals i per exercir els seus drets, a l’empara d’aquesta Llei.
  5. El delegat de protecció de dades està obligat a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l’acompliment de les seves funcions.
  6. El delegat de protecció de dades pot exercir altres tasques i funcions. El responsable o l’encarregat del tractament ha de garantir que aquestes tasques i funcions no donen lloc a conflicte d’interessos.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials