Article 36. Notificació d’una violació de la seguretat de les dades personals a l’autoritat de control

 1. En cas de violació de la seguretat de les dades personals, el responsable del tractament l’ha de notificar a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, sense dilació indeguda i, si és possible, en un termini màxim de setanta-dues hores després que n’hagi tingut constància; tret que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si la notificació no es produeix en el termini de setanta-dues hores, s’han de justificar els motius de la dilació.
 2. L’encarregat del tractament ha de notificar al responsable del tractament, sense dilació, les violacions de la seguretat de les dades personals de les quals té coneixement.
 3. La notificació que preveu l’apartat 1, com a mínim, ha de:
  a) Descriure la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloent-hi, si és possible, les categories i el nombre aproximat de persones interessades afectades, i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
  b) Comunicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte on es pot obtenir més informació.
  c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
  d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per fer front a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar-ne els possibles efectes negatius.
 4. Si tota la informació no es pot facilitar simultàniament, en la mesura que no es pugui, s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
 5. El responsable del tractament ha de documentar qualsevol violació de la seguretat de les dades personals, inclosos els fets que hi estan relacionats, els seus efectes i les mesures correctores que s’han adoptat, per tal de permetre a l’autoritat de control verificar el compliment de la notificació.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials