Article 32. Avaluació d’impacte en relació a la protecció de dades personals

3- Casos particulars en que es requereix avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades

L’avaluació d’impacte relativa a la protecció de les dades a què es refereix l’apartat 1 s’ha de requerir, en particular, en cas de:
a) Avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals de persones físiques basada en un tractament automatitzat, com l’elaboració de perfils, sobre la base de la qual es prenen decisions que produeixen efectes jurídics per a les persones físiques o que les afecten significativament de manera similar.
b) Tractament a gran escala de les categories especials de dades a què es refereix l’article 9, o de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10.
c) Observació sistemàtica a gran escala d’una zona d’accés públic.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials