Article 29. Representant dels responsables o encarregats del tractament no domiciliats al Principat o no constituïts conforme a les lleis del Principat d’Andorra

  1. Quan responsables o encarregats del tractament no domiciliats al Principat, o no constituïts conforme a les lleis del Principat d’Andorra, fan servir mitjans de tractament ubicats en el territori andorrà, automatitzats o no, han de designar prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades un representant establert al Principat d’Andorra.
  2. L’obligació que estableix l’apartat 1 d’aquest article no s’aplica:
    a) Al tractament ocasional, que no inclou el maneig a gran escala de categories especials de dades personals, o de dades relatives a condemnes i a infraccions penals, i que és improbable que comporti un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, tenint en compte la naturalesa, el context, l’abast i els objectius del tractament;
    b) A les autoritats i als organismes públics.
  3. El responsable o l’encarregat del tractament ha d’encomanar al representant que atengui les consultes sobre tots els assumptes relatius al tractament.
  4. La designació d’un representant del responsable o de l’encarregat del tractament s’ha d’entendre sense perjudici de les accions que es poden emprendre contra aquest responsable o encarregat del tractament i de l’exercici per part del representant de l’acció de repetició prop de qui escaigui.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials