Article 24. Dret d’oposició

  1. Per motius relacionats amb la seva situació particular i quan el responsable no ha obtingut les dades directament de la persona interessada, aquesta té dret a oposar-se a que les dades personals que l’afecten siguin objecte d’un tractament, inclosa l’elaboració de perfils.
    En cas d’oposició, en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15 el responsable del tractament ha de deixar de tractar aquestes dades personals, o acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos i els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  2. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, la persona interessada té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l’elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat; i, en aquest cas, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats en el
    termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15.
  3. El dret d’oposició s’ha d’esmentar explícitament i s’ha de presentar amb claredat i al marge de qualsevol altra informació, com a màxim en el moment de la primera comunicació amb la persona interessada.
  4. Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, per motius relacionats amb la seva situació particular, la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de dades personals que l’afecten, a menys que el tractament sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d’interès
    públic.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials