Article 23. Dret a la portabilitat de les dades

  1. Amb la finalitat de reforçar encara més el control sobre les seves pròpies dades, quan el tractament s’efectua per mitjans automatitzats, la persona interessada té dret a la portabilitat de les seves dades. Aquest dret consisteix en sol·licitar, rebre i obtenir per part de la persona interessada, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l’afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament, incloses les dades que l’afecten derivades de la mateixa activitat del responsable del tractament, en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15. Té dret a transmetre-les a un altre responsable, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitades, quan:
    a) El tractament està basat en el consentiment, o en un contracte.
    b) El tractament s’efectua per mitjans automatitzats.
  2. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1 d’aquest article, la persona interessada té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.
  3. L’exercici del dret a la portabilitat de les dades s’entén sense perjudici del dret de supressió. Aquest dret no s’aplica al tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  4. L’exercici d’aquest dret no ha de perjudicar els drets i llibertats de persones diferents de la interessada

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials