Article 22. Dret a la limitació del tractament

 1. La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15, si es compleix alguna de les condicions següents:
  a) La persona interessada impugna l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l’exactitud.
  b) El tractament és il·lícit i la persona interessada s’oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.
  c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessita per a formular, exercir, o defensar, reclamacions.
  d) La persona interessada ha exercit el seu dret d’oposició en els termes fixats a l’article 24, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.
 2. Quan el tractament de dades personals s’ha limitat d’acord amb l’apartat 1, amb l’excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el consentiment de la persona interessada, o per formular, exercir, o defensar reclamacions, o per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important.
 3. El fet que el tractament de les dades personals estigui limitat ha de constar clarament en els sistemes d’informació del responsable.
  4.Qualsevol persona interessada que ha obtingut la limitació del tractament d’acord amb l’apartat 1, ha de ser informada pel responsable abans que s’aixequi aquesta limitació.
 4. El responsable del tractament ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s’han comunicat les dades personals qualsevol limitació del tractament, tret que sigui impossible o requereixi un esforç desproporcionat. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable l’ha d’informar sobre aquests destinataris.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials