Article 21. Garantia dels drets digitals

 1. És plenament aplicable a Internet la protecció de les dades personals de totes les persones físiques, sigui quina sigui la seva nacionalitat o la seva residència, pel que fa al tractament i a la utilització de les dades, preservant la vida privada i salvaguardant els drets fonamentals de les persones, bàsicament els relatius a la intimitat i en especial si l’usuari
  és un menor d’edat.
 2. Tot usuari té dret a la neutralitat d’Internet.
 3. Tota persona té dret a accedir a Internet independentment de la seva condició personal, social, econòmica o geogràfica. S’ha de garantir per a tota la població un accés universal, assequible, de qualitat i no discriminatori, atenent en particular a:
  a) Un accés a Internet d’homes i dones que ha de procurar la superació de la bretxa de gènere tant en l’àmbit personal com laboral.
  b) Un accés a Internet que ha de procurar la superació de la bretxa generacional, mitjançant accions dirigides a la formació i l’accés a les persones grans.
  c) Un accés a Internet que s’ha de garantir en condicions d’igualtat per a les persones que tinguin necessitats especials.
 4. Els usuaris tenen dret a la seguretat de les comunicacions que transmetin i rebin a través d’Internet.
 5. Els proveïdors de serveis d’Internet han de proporcionar una oferta transparent de serveis sense cap discriminació per motius tècnics o econòmics i d’informar els usuaris dels seus drets.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials