Article 19. Dret de rectificació

  1. La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que l’afecten, sense dilació indeguda. La correcció efectiva de les dades s’ha de comunicar a la persona interessada en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15.
  2. Tenint en compte les finalitats del tractament, la persona interessada té dret a que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
  3. La persona interessada ha d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es refereix i quina correcció s’hi ha de fer. I ha d’adjuntar a la sol·licitud, quan sigui necessari, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.
  4. El responsable del tractament ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s’han comunicat les dades personals qualsevol rectificació d’aquestes, tret que sigui impossible o requereixi un esforç desproporcionat. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable l’ha d’informar sobre aquests destinataris.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials