Article 18. Dret d’accés de la persona interessada

 1. La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament, en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15, confirmació de si s’estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació i les accions següents:
  a) Les finalitats del tractament.
  b) Les categories de dades personals de què es tracta.
  c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular en cas de transferència internacional.
  d) El termini previst de conservació de les dades personals; si això no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
  e) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
  f) El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
  g) Quan les dades personals no s’han obtingut de la persona interessada, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
  h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils; s’ha de facilitar a la persona interessada, com a mínim en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a la pròpia persona.
 2. En cas de transferència internacional de dades, la persona interessada té dret a ser informada de les garanties adequades relatives a la transferència.
 3. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals objecte de tractament. Per qualsevol altra còpia que sol·liciti la persona interessada, el responsable té dret a percebre un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan la persona interessada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faci d’una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format electrònic d’ús comú.
 4. El dret d’obtenir còpia esmentat a l’apartat 3 no pot afectar negativament els drets i les llibertats de tercers.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials