Article 11. Tractament de dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques

  1. El tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques està subjecte a les garanties adequades per als drets i les llibertats de les persones interessades regulades per aquesta Llei. Aquestes garanties han
    d’assegurar que es disposa de mesures tècniques i organitzatives, en particular per garantir el respecte del principi de minimització de les dades personals. Aquestes mesures poden incloure la seudonimització, si així es poden aconseguir aquestes finalitats; a menys que no es puguin assolir mitjançant un tractament posterior que no permeti o ja no permeti la identificació de les persones interessades.
  2. Quan es tracten dades personals amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, els organismes competents per a l’exercici de la funció estadística pública poden denegar les sol·licituds d’exercici presentades per les persones interessades en relació amb els drets establerts als articles 18, 19, 22 i 24, subjectes a les condicions i
    garanties esmentades a l’apartat 1 anterior, sempre que sigui probable que aquests drets impossibilitin o obstaculitzin greument l’assoliment de les finalitats científiques, i que aquestes excepcions siguin necessàries per assolir aquestes finalitats i que les dades es trobin emparades per les garanties del secret estadístic previstes en la normativa aplicable
    en la matèria.
  3. Quan es tracten dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic els organismes competents en la matèria poden denegar les sol·licituds d’exercici presentades per les persones interessades en relació amb els drets establerts als articles 18, 19, 22, 23 i 24 subjectes a les condicions i garanties esmentades a l’apartat 1, sempre que sigui probable que aquests drets impossibilitin o obstaculitzin greument l’assoliment de les finalitats científiques, i que aquestes excepcions siguin necessàries per assolir aquestes finalitats.
  4. Si el tractament esmentat als apartats 2 i 3 serveix al mateix temps per a una altra finalitat, les excepcions que s’hi estableixen només s’apliquen al tractament per a les finalitats que preveuen aquests apartats.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials